Hizmet İçeriklerimiz

 • B2B Uygulamalarının Logo ERP ürünleri ile Entegrasyonu
 • CRM Uygulamalarının Logo ERP ürünleri ile Entegrasyonu
 • Logo ERP ürünleri ile e-Ticaret siteleri online satış, malzeme, stok ve fiyat aktarımları
 • Müşteriye Özel istekler doğrultusunda hazırlanan Bilanço Raporları
 • Müşteriye Özel istekler doğrultusunda hazırlanan Cari Hesap Durum Raporları(Borç takip vb..)
 • BUDGETRIGHT Bütçe Raporlama Yazılımı – Logo ERP Ürünleri Entegrasyonu
 • Müşteri İsteklerine özel Satış Performans Analizi Raporları
 • GSM firmaları(Turkcell, Avea vb..) ile Bayileri(Turkcell TDM ‘ler, Avea Dağıtım Merkezleri vb..) arasında yani, GSM firmasının sağladığı yazılım platformu ile Logo ERP kullanan bayiler arasındaki malzeme, stok, satış, fiyat, temlik vb.. hareketlerinin entegrasyonu
 • Logo ERP ürünleri dışındaki farklı Ticari Platformlarla Entegrasyon Raporları (Muhasebe detaylarının istenen kurguya göre optimize edilmiş olarak raporlanması)
 • Mahsup Parçalama (Müşteri isteklerine göre Mahsupların istenilen adede göre parçalanması belirtilen hesaplara, belirtilen zamanlarda otomatik olarak aktarılması)
 • Oto Filo Yönetim Sektörel Yazılımları ile Logo ERP ürünleri Entegrasyonu
 • AS-400 sistemi üzerinde çalışan sektörel Uygulamalarla Logo ERP ürünlerinin entegre çalıştırılması
 • Logo ERP kullanan fakat e-Fatura entegratörü olarak farklı firmalar ile çalışan işletmelere çözüm geliştirilmesi
 

Referanslar